Sertifikat
NOMOR SERTIFIKAT  PLG ID  NAMA PEMOHON  NAMA PERANGKAT  MERK  MODEL  BRAND  RESERTIFIKASI 
74025/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Television SONY KD-50X85J SONY 2024.03.25
74024/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Television SONY XR-75X90J SONY 2024.03.25
74027/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Television SONY KD-85X85J SONY 2024.03.25
74060/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Television SONY KD-75X85J SONY 2024.03.26
74115/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Television SONY KD-55X85J SONY 2024.03.29
73991/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Wireless Noise Canceling Stereo Headset SONY YY2948 SONY 2024.03.23
73980/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Digital Music Player SONY NW-A55 SONY 2024.03.23
73714/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Television SONY KDL-43W660G SONY 2024.03.12
73862/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Wireless Radio Commander SONY FA-WRC1M SONY 2024.03.17
73864/SDPPI/2021  2034  SONY INDONESIA, PT. Flash SONY HVL-F60RM SONY 2024.03.17
( 66941 - 66950 of 69943 )